De Lange Accountancy

Wij houden u graag op de hoogte
 • Sort Blog:
 • All
 • Agro
 • Algemeen
 • Arbeidsrecht
 • Assurantiebelasting
 • Autobelastingen
 • Belastingplan
 • Civiel recht
 • Eindejaarsactualiteiten
 • Formeel recht
 • Inkomstenbelasting
 • Internationaal
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Ondernemingswinst
 • Onroerende zaken
 • Overdrachtsbelasting
 • Overige heffingen
 • Sociale verzekeringen
 • Subsidies
 • Successiewet
 • Toeslagen
 • Vennootschapsbelasting

Belastingdienst en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking...