Belasting planning

Fiscaal advies

Keuze ondernemingsvorm

Een onderneming kan in meerdere rechtsvormen worden uitgeoefend. Eenmanszaak, vennootschap onder firma, besloten vennootschappen; ze hebben elk hun eigen voordelen en nadelen. Wie bij ons komt voor advies betreffende de keuze voor een ondernemingsvorm, wordt haarfijn uitgelegd wat in zijn of haar specifieke situatie de relevante keuzecriteria zijn. Uiteindelijk kan dan een optimaal evenwicht tussen fiscale, juridische en praktische gevolgen gekozen worden. Maatwerk, daar gaat het om.

Financiële planning

Ondernemers leven in het hier en nu, maar moeten ook denken aan de toekomst. Er komt een moment dat u een rustiger levensfase in gaat en de onderneming geen bron van inkomen meer is. Sommige ondernemers stellen zich ten doel om eerder te stoppen met werken en hun leven een andere wending te geven. Het is ook dan zaak om een goede financiële planning op te stellen, zodanig dat u op een verantwoorde wijze naar dit moment kunt toewerken. Wij kunnen dit samen met u vormgeven, rekening houdend met diverse mogelijke scenario’s en de keuzemogelijkheden binnen de geldende fiscale wetgeving.

Estate planning

Wanneer u een succesvolle onderneming bezit of de eigenaar bent van een aanzienlijk vermogen, is het raadzaam om tijdig na te gaan hoe dit vermogen tegen zo gunstig mogelijke condities binnen de familie kan worden gehouden. De hierop gerichte adviezen, ook wel estate planning genaamd, hebben ten doel het familievermogen op fiscaal zo gunstig mogelijke wijze aan de erfgenamen over te dragen. Hierbij spelen bijvoorbeeld schenkingsrecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht naast fiscaal recht een rol. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijfsopvolging

In het verlengde van estate planning ligt advisering bij bedrijfsopvolging. Bedrijfsopvolging is, eenvoudig samengevat, de overdracht van een onderneming aan een begunstigde binnen de eigen (meestal familie-) kring. Een complexe materie, omdat zich spanningsvelden voor kunnen doen tussen diverse belangen. U als overdragende ondernemer wenst een toereikend pensioenkapitaal veilig te stellen. Uw opvolger daarentegen moet een financieel zo aantrekkelijk mogelijke start kunnen maken. Andere familieleden hebben natuurlijk ook hun belangen. En de Belastingdienst kijkt ook nog eens mee. Niet te onderschatten is het emotionele aspect dat speelt bij de overdracht van de onderneming. Allemaal factoren die een goede onderlinge afstemming en heldere adviezen vergen. Wij begrijpen dit als geen ander.

Pensioenadvies

Wie later wil genieten van een goed pensioen, moet nu al beginnen daarvoor geld opzij te zetten. Maar wat een goed pensioen is, is voor iedere ondernemer verschillend. Ook voor de wijze hoe het pensioen bijeen gebracht gaat worden, zijn keuzes mogelijk. Pensioen in eigen beheer, pensioen extern verzekeren of misschien wel combinaties van beiden. Wij brengen u graag in contact met pensioenspecialisten, zodat u daadwerkelijk onafhankelijk pensioenadvies krijgt. Zij nemen de verschillende mogelijkheden door en zullen een en ander actuarieel doorrekenen, kunnen u snel helder maken wat voor u de beste mogelijkheid is.

Fiscale procedures

Het lijkt zo eenvoudig: belasting moet je betalen, of niet. De werkelijkheid is vaak minder zwart-wit. Ook belastingwetten moeten geïnterpreteerd worden en de toepassing ervan kan dus wel eens voor discussie vatbaar zijn. Wanneer u er met de Belastingdienst niet uitkomt, resteert de gang naar de rechter. Het is goed om te weten dat de fiscalisten van Fiscount u desgewenst uitstekend terzijde kunnen staan in dergelijke fiscale procedures.

Advies of hulp nodig bij
uw belastingplanning?
Neem contact met ons op