De Lange Accountancy

Wij houden u graag op de hoogte
 • Sort Blog:
 • All
 • Agro
 • Algemeen
 • Arbeidsrecht
 • Assurantiebelasting
 • Autobelastingen
 • Belastingplan
 • Civiel recht
 • Corona update
 • Dividendbelasting
 • Eindejaarsactualiteiten
 • Formeel recht
 • Inkomstenbelasting
 • Internationaal
 • Invordering
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Ondernemingswinst
 • Onroerende zaken
 • Overdrachtsbelasting
 • Overige heffingen
 • Sociale verzekeringen
 • Subsidies
 • Successiewet
 • Toeslagen
 • Vennootschapsbelasting

Afdracht privégebruik

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het...

Dividend voor de dga

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021...

Het salaris van de dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten...

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of...

Investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven...