Forensenbelasting

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl...