Loon of schenking?

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt...