Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan...