Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020...

Gebruik eHerkenning

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de...

Btw dubieuze debiteuren

Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend gaat via de...

Vraag middeling aan

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk...

Investeringsaftrek

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in...