Gebruikelijk loon

Doelmatigheidsmarge Wie werkzaamheden verricht voor een bv, waarin hij of zijn...

30%-regeling

Voor bepaalde werknemers, die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier...

Heffingskortingen

Arbeidskorting Een belastingplichtige, die arbeidsinkomen geniet, heeft recht...

Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in box 2...